ห้องประชุมสัมนา

ห้องประชุมสัมนา Happiness Resort

 

       ในส่วนของพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ของ แฮปปี้เนสรีสอร์ท นั้น สะดวกสบายเป็นอย่างมาก วิทยากรและทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ สามารถกำหนดจุดวางฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ได้ในบริเวณรอบๆห้องสัมมนา ของทางรีสอร์ทได้เลย โดยบริเวณรอบๆห้องสัมมนานั้น มีอาณาบริเวณที่เป็นสนามหญ้า และสวนหย่อมอย่างกว้างขวาง